0648642932          info@insig-systeemtherapie.nl        

Familieopstellingen

Contact

Wat zijn familieopstellingen?

Een familieopstelling is de analyse van het systeem waarvan jij deel uitmaakt. Hoe een systeem werkt is te vergelijken met een machine. Als alle schroefjes en knopjes van de machine goed zitten en in perfecte staat zijn, dan loopt de machine ‘gesmeerd’. Als er een defect is en de onderdelen niet goed meer met elkaar interacteren, dan ontstaan er belemmeringen voor de machine om te kunnen functioneren. Bij een opstelling wordt het probleemgebied van de machine onder de loep genomen. Alle onderdelen worden bekeken, hoe ze met elkaar in verbinding staan en welke invloed ze hebben op jouw gedrag.

Systeem

Voor ieder systeem waarvan jij deel uitmaakt, kunnen we samen een opstelling maken. Dat kan zijn een familieopstelling, een organisatieopstelling, een verenigingsopstelling, enzovoort. Ieder systeem kunnen we bestuderen op hoe het werkt, hoe de verbindingen en verhoudingen zijn tussen de personen uit dat systeem en welke onderliggende patronen er zijn die jouw gedrag beïnvloeden.

Gezins en opvoedopstellingen

Kinderen kunnen uit balans raken, gedragsproblemen vertonen, lichamelijk of mentaal ziek worden als de ordening, balans of binding in het familiesysteem verstoord is.
Tijdens een gezinsopstelling is het hele gezin aanwezig, zonder dat de kinderen deel hoeven te nemen aan de opstelling. Elk gezinslid mag het gezin opstellen zoals hij/zij dat ziet en ervaart.
Kinderen en jongeren zijn heel ontvankelijk voor systemisch werk. Ze voelen intuïtief aan wanneer iets verschoven is, en ook wanneer iets weer in orde is.
Vaak is dit tijdens de opstelling in het gedrag zichtbaar. Kinderen doen soms even mee, of komen even speciaal naar jou toe, of ze gaan even spelen in een hoekje. Zodra er ontspanning komt in de opstelling doordat elk gezinslid zijn/haar eigen heeft ingenomen en de ouders/verzorgers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen verhaal, is dat heel mooi zichtbaar bij de kinderen. Het resultaat van een opstelling is dat het systeem in beweging komt richting een oplossing.

Aangesloten bij 

 

Insig


     0648642932

  info@insig-systeemtherapie.nl

    70686963

Copyright © 2023 Insig