Wat zou liefde doen

𝗜𝗻 𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗲 𝗶𝗻 𝗷𝗲 𝗹𝗲𝘃𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗮𝗴𝗲𝗲𝗿 𝗷𝗲 𝗶𝗻 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲 𝘃𝗮𝗻𝘂𝗶𝘁 𝗲́𝗲́𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝘁𝘄𝗲𝗲 𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗹𝗶𝗴𝗴𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗲𝗺𝗼𝘁𝗶𝗲𝘀.
𝖨𝗇 𝗂𝖾𝖽𝖾𝗋𝖾 𝗌𝗂𝗍𝗎𝖺𝗍𝗂𝖾 𝗂𝗇 𝗃𝖾 𝗅𝖾𝗏𝖾𝗇 𝖻𝖾𝗉𝖺𝖺𝗅 𝗃𝖾 𝗓𝖾𝗅𝖿 𝗐𝖾𝗅𝗄 𝗀𝖾𝗏𝗈𝖾𝗅 𝗃𝖾 𝗁𝗂𝖾𝗋𝖻𝗂𝗃 𝖾𝗋𝗏𝖺𝖺𝗋𝗍. 𝖶𝖾𝗅𝗄 𝗏𝖾𝗋𝗁𝖺𝖺𝗅 𝗃𝗂𝗃 𝗏𝖾𝗋𝗍𝖾𝗅𝗍 𝗈𝗏𝖾𝗋 𝖽𝖾 𝗌𝗂𝗍𝗎𝖺𝗍𝗂𝖾.
𝖶𝖺𝗍 𝗀𝖾𝗏𝗈𝖾𝗅𝖾𝗇𝗌 𝖻𝖾𝗍𝗋𝖾𝖿𝗍 𝗁𝖾𝖻 𝗃𝖾 𝖾𝖼𝗁𝗍𝖾𝗋 𝗆𝖺𝖺𝗋 𝗍𝗐𝖾𝖾 𝗄𝖾𝗎𝗓𝖾𝗌: 𝗅𝗂𝖾𝖿𝖽𝖾 𝗈𝖿 𝖺𝗇𝗀𝗌𝗍. 𝖣𝖾 𝗍𝗐𝖾𝖾 𝖻𝖺𝗌𝗂𝗌𝗀𝖾𝗏𝗈𝖾𝗅𝖾𝗇𝗌 𝗏𝖺𝗇 𝗐𝖺𝖺𝗋𝗎𝗂𝗍 𝗐𝖾 𝖺𝗅𝗅𝖾𝗆𝖺𝖺𝗅 𝗁𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅𝖾𝗇.

́ ́ .
. .
: . .
. , ( )
, , , , , , . , , , , , .
, . , . , , , .
.
, , . , . , . .
, .
, . .
?
, ( , , . ( , , , ), , . , , .