Teken de petitie

Mijn missie is dat kinderen onbelast opgroeien en ouders er honderd procent voor hun kinderen kunnen zijn. Dat zorgt ervoor dat kinderen later zo min mogelijk kans hebben om vast te lopen door een burn-out, depressie, angst- en paniekstoornissen, belemmerende overtuigingen, vermijdingsangst, hechtingsproblematiek enz. . Uit eigen ervaring weet ik hoe het is op te groeien in een gezin waar in mijn geval mijn moeder er niet voor mij kon zijn. Een paar jaar geleden kwam ik in contact kwam met systeemtherapie en toen pas kon ik voor het eerst zien dat mijn moeder te zwaar belast is geweest door een zwaar jeugdtrauma en er daardoor niet kon zijn voor mij. Van alle therapieën heeft systeemtherapie mij het meeste geholpen. Uiteindelijk heb ik mijn ervaring om kunnen zetten in expertise door naast mijn vak als psycholoog me te specialiseren in systeemtherapie. Ik zie in mijn eigen praktijk wat het enorme effect daarvan is. Een effect dat veel verder gaat dan gesprekken alleen zoals gebruikelijk is in de psychologie. Helaas groeien kinderen nog steeds op in gezinnen waar ouders belast door wat zij hebben meegemaakt. Het gevolg is dat ouders ongewild en onbewust hun kinderen beschadigen. Ik pleit er daarom voor dat systeemtherapie in het zorgpakket komt, zodat systeemtherapie voor iedereen beschikbaar is. Zo kunnen we als maatschappij mensen effectief helpen waardoor zij de schade niet verder doorgeven aan de volgende generatie. De eenzaamheid en het aantal zelfdodingen onder jongeren is schrikbarend hoog. Met mijn missie wil ik samen met mijn collega’s preventie bieden en het probleem bij de kern aanpakken, zodat huidige en toekomstige kinderen onbelast kunnen opgroeien en opbloeien. Steun mijn missie om systeemtherapie in het zorgpakket op te nemen door. 

TEKEN de petitie https://tinyurl.com/y57y5llt Na het tekenen ontvang je een mail waar je je stem kunt bevestigen.