Post traumatische groei

    

Het is een natuurlijk en bevorderlijk proces dat mensen zich na een trauma bewegen in de richting van groei. Tegelijkertijd is het niet makkelijk dit proces in je eentje door te maken.  Groei uit tegenslag, na een traumatische ervaring heeft niet alleen een positief effect op de persoon zelf. Het kan een heel land transformeren. Nelson Mandela is daar een mooi voorbeeld van. 27 jaar lang zat hij gevangen en toen hij vrij kwam werd hij wereldwijd bewonderd als staatsman. Hij was een van de meest inspirerende en charismatische mannen van de 20e eeuw. In zijn boek een lange weg naar vrijheid schrijft hij het volgende hierover:

'Het apartheidsbewind sloeg een diepe en blijvende wond in mijn land en volk. Wij zullen allemaal vele jaren zo niet hele generaties bezig zijn om van die diepe wond te herstellen. Maar die tientallen jaren vol onderdrukking en wreedheden hadden een ander onbedoeld effect en dat was dat deze Oliver Tambo’s, de Walter Sisulu’s, de Chief Luthuli’s, de Yusuf Dadoo’s de Bram Fischers, de Robert Sobukwes van onze tijd hebben voortgebracht. Mannen met zulke uitzonderlijke moed, wijsheid en gulheid dat we hun gelijke waarschijnlijk nooit zullen zien. Misschien is er zo’n peilloze onderdrukking voor nodig om zulke hoogstaande karakters te vormen.'

                                                                                                                                                 

De Japanse kunstvorm Kintsugi, wat goudverbinding betekent. Kin (goud) en tsugi (verbinding) is een mooie metafoor voor het leven na een traumatische ervaring. De scherven van aardewerk worden gelijmd met goud. Barsten worden niet bedekt of ontkent maar juist benadrukt. Bij kintsugi worden de barsten in het porselein niet weggewerkt maar juist geaccentueerd door ze met een mengsel van lak en goudpoeder te bedekken. Waardoor het stevig in elkaar zit maar wel een totaal ander uiterlijk krijgt. Het raakt de symboliek van genezing en veerkracht. Het voorwerp wordt sterker, mooier en dierbaarder dan voor de barst.

Kintsugi nodigt je uit om je misère te overstijgen en van lood goud te maken. Of je nu fysiek wonden hebt opgelopen of emotioneel. Beschouw de wond als het startpunt van iets dat in ontwikkeling is, een proces waarin je die wond langzaam en geduldig in goud verandert. Je kunt dankzij alle barsten die je hebt opgelopen een ander en sterker mens worden. Je kunt proberen een verwoest leven na een traumatische gebeurtenis weer in elkaar te plakken naar hoe het eerst was. Met het risico dat je gebroken en fragiel blijft. Of je kunt de opgelopen schade accepteren en van daaruit een nieuwe toekomst creëeren.

                                       In my country we go to prison first and then become President.’

                                                                                     Nelson Mandela.