0648642932          info@insig-systeemtherapie.nl        

Emotioneel onvolwassen zijn is reageren vanuit het kind in ons dat gezien wil worden.

Emotioneel onvolwassen zijn is reageren vanuit het kind in ons dat gezien wil worden

Het kind in je verpakt in een volwassen lichaam, met al zijn of haar vaak pijnlijke ervaringen.

Gebeurtenissen die onverwerkt zijn en zonder dat je het doorhebt nog steeds invloed hebben op je dagelijks leven in je relaties, op het werk of vriendenkring.

Doordat het kind ongezien is opgegroeid is het bang om te worden verlaten of te worden afgewezen. Het heeft zich mogelijk onvoldoende geliefd en misschien zelfs onveilig gevoeld.

Onverwerkte pijn uit de jeugd maakt dat het kind verpakt in een volwassen lichaam nog steeds op zoek is naar bevestiging, erkenning en liefde bij de ouder(s).

Kinderen zijn loyaal aan hun ouders en doen er als kind alles aan om het de ouder(s) goed te laten gaan.

Zelfs als het kind hiervoor zijn/haar eigen behoefte aan de kant moet zetten.

Als het kind zijn eigen behoefte aan de kant zet, splits het af van de eigen behoeften, die worden weggestopt achter de bekende muur.

Wat overblijft is onder andere het overlevingsdeel en bijpassend gedrag ontstaan vanuit overleving.

Voorbeelden van gedrag ontstaan vanuit overleving:

·      Het zoeken van eigenwaarde bij de ander, (de buitenwereld) in plaats van deze bij zichzelf te                   zoeken.

·      De overtuiging dat het gedrag van de ander laat zien hoe diegene over hem/haar denkt.

·      Gevoelig voor het gedrag van de ander dat direct zijn weerslag heeft op iemands gemoedstoestand.

·      Het gevoel niet gezien of niet gehoord te worden.

·      De behoefte aan erkenning, bevestiging van de ander is groot.

·      De overtuiging dat het stellen van eigen grenzen egoïstisch is.

·      Een muur optrekken, klagen, schreeuwen, mokken wanneer iets niet naar de zin gaat.

·      Een te groot gevoel van verantwoordelijkheid dragen.

·      Kampen met gevoelens van schuld, schaamte, eenzaamheid.

·      Het hebben van tekortgedachten als: ik doe het nooit goed, ik ben slecht, stom, ik doe er niet toe of         ik heb te weinig (tijd, geld, liefde, vrienden enz.)

 

Voorbeelden wanneer je emotioneel volwassen bent:

·      Je waardeert jezelf om wie je bent en wat je kunt, je hebt de bevestiging van de ander niet nodig.

·      Jouw mening en overtuiging mag er zijn net als die mening van de ander.

·      Je weet dat het gedrag van anderen niets over jou zegt en kunt het bij de ander laten.

·      Je kunt kiezen hoe je met andere omgaat, je bent niet meer stuurloos en reactief op de dingen die             gebeuren. 

·      Je beoordeelt een situatie of gebeurtenis vanuit je volwassen stuk.

·      Je bent je bewust van de triggers en de gevoeligheden van het kind in jezelf en bent in staat het               kind in je veiligheid te bieden.

·      Je hebt je eigen gedachten en overtuigingen ook als anderen het er niet mee eens zijn. Ook ben je in         staat om anderen hun eigen gedachten en overtuigingen te laten hebben.

·      Je beoordeelt en bekritiseert mensen niet op wat ze doen en wie ze zijn.

 

Wat is nodig om emotioneel volwassen te worden?

·      Om emotioneel volwassen te zijn is het nodig contact te maken met je gevoelens (verdriet, angst,             boosheid, en blijdschap)

·      Bewustwording van je triggers, waar is het kind in je gevoelig voor?

·      Het kind in je zien met al zijn/haar pijn, verdriet en angsten.

·      Het kind in je geruststellen, troosten en erkenning geven als het geraakt wordt.

·      Je bent je bewust van je conditionering door zinnen als; niet zeuren maar doorgaan, niet steeds                 huilen enz..

·      Wees vriendelijk en mild voor jezelf. Vergeef jezelf voor de dingen die niet zo handig zijn geweest.             Sta jezelf toe om fouten te mogen maken. Perfectionisme komt voort vanuit emotionele                               onvolwassenheid.

·      Ga naar je gevoel en benoem wat je voelt, zo kan de ander je beter begrijpen en nabijheid geven.             Een muur optrekken, klagen, oordelen maakt dat de ander juist afstand van je neemt.

·      Als je overweldigd raakt in een gesprek, neem dan een pauze en ga weg uit de situaties en                       reguleer je emoties. Dit geeft rust en voorkomt dat je reactief bent.

·      Leer aanwezig te zijn in een gesprek. Luister met aandacht en nieuwsgierig naar wat anderen                 zeggen. Zonder te onderbreken en je eigen verhaal/standpunt in te brengen.

Wanneer de pijn of de angst om afgewezen, verlaten te worden te groot is.

En je voor een groot deel bent afgesplitst van je behoeftes en gevoelens kan het behulpzaam zijn om te informeren wat ik voor jou kan betekenen.

In een traject op maat ga ik met je aan de slag met het kind en de puber in jezelf, met behulp van opstellingen om zichtbaar te maken waar het kind in je niet is gezien.

Daarnaast werk ik met innerlijk kind meditaties zoals: contact maken met het kind in je en het troosten van het kind in je en de verschillende emoties van het kind.

Deze manier van werken is op een diepe laag waardoor het meteen doorwerkt.

Meer weten vraag een gratis e-consult of telefoongesprek aan via info@insig-systeemtherapie.nl

Aangesloten bij 

 

Insig


     0648642932

  info@insig-systeemtherapie.nl

    70686963

Copyright © 2023 Insig