De reiger die van zijn plek af ging

Sinds een week krijgen wij iedere dag bezoek van een reiger in onze tuin. Ongevraagd en onaangekondigd landt hij op het dak van de tuinoverkapping. Niet eens stiekem maar gewoon openlijk en voor iedereen zichtbaar. Iedere dag gaat de reiger een stapje verder en lijkt hij inmiddels de manager van de vijver. Alsof het zo hoort te zijn.

Afgelopen week ging de reiger niet naast de vijver staan op zoek naar vissen maar gewoon midden in de vijver. Iedereen stond in de tuin inclusief onze Beagle Sjors, die al blaffend een tevergeefse poging deed de reiger te verjagen. De reiger was niet onder de indruk, keek een keer op en ging verder met zijn zoektocht naar een vis, maar er is geen enkele vis die zich liet zien. Wat wij ook deden, de reiger bleef staan waar hij stond. Op de verkeerde plek en niet van plan zich te verplaatsen. Uiteindelijk is het gelukt omdat wij ons bewust waren van de reiger en de plek die hij probeerde in te nemen en het gevaar dat, dat met zich meebracht

Een kind dat de plek van een ouder inneemt

In mijn werk kom ik het vaak tegen dat iemand, al heel jong als kind van zijn of haar plek is gegaan.Dat gebeurt heel onbewust. Als bijvoorbeeld een ouder overlijdt kan een kind ter ondersteuning van de ouder die achterblijft de plek van de overleden ouder innemen. Het kind gaat de andere ouder ondersteunen, emotioneel of praktisch door te helpen in het huishouden. Dit doet een kind vanuit liefde.Soms ziet de andere ouder wat er gebeurt en probeert deze het kind te motiveren zijn of haar eigen kind plek terug in te nemen. Het kind kan dan zelfs weerstand tonen en weigeren op de eigen plek te gaan staan, zoals de reiger.

Meestal is de andere ouder zich niet bewust van het feit dat het kind van de eigen plek is gegaan en de plek van de andere ouder heeft ingenomen. Doordat de ouder in dit voorbeeld diepe rouw en verlies ervaart is deze uit balans geraakt in de rol van ouder. De ouder projecteert de onverwerkte pijn en verdriet, de verlangens en behoeften op het kind, het past zich aan waardoor er een onderlinge afhankelijkheid ontstaat.Het kind voelt onbewust aan dat papa of mama uit balans is en de rol van ouder niet kan pakken en wordt als het ware automatisch naar de plek gezogen naast de ouder. Een plek die te zwaar is voor het kind en te veel van het kind vraagt.Een plek waar het kind niet meer kan nemen, maar gaat geven.  

 Als een kind de plek naast de andere ouder inneemt doordat een ouder overlijdt zoals in het voorbeeld hierboven of doordat een ouder emotioneel niet beschikbaar is vanwege een verslaving, een depressie of wat dan ook. Zal dat gevolgen hebben voor het kind op latere leeftijd afhankelijk van hoe lang een kind naast de andere ouder heeft gestaan.  

Wegcijferen voor de ander is een way of life geworden

Doordat het kind niet of nauwelijks kon geven en zich steeds heeft afgestemd op de behoefte van de ander. Leert het onbewust zichzelf weg te cijferen. Niet te nemen, maar te geven. De dynamiek van alleen geven is een patroon geworden dat maar moeilijk te doorbreken is. Dit leidt vervolgens tot problemen. In het volwassen leven.

Zo kan er een diep gevoel van leegte of eenzaamheid worden ervaren op latere leeftijd en kan het moeilijk zijn ‘echt’ verbinding te maken. Ook zie je problemen met nemen, hulp vragen is not done.Het zijn vaak ook de volwassene die moeite hebben hun grenzen aan te geven en bijna nooit ‘nee’ zeggen.Ze zijn gevoeliger voor verslavingen doordat ze eigen gevoelens willen doven. Ze willen het goed doen voor de ander, worden perfectionisten en lopen daarmee een hoger risico op een burn-out of zelfs een depressie.

Herken jij jezelf hierin in meer of mindere mate?

Maakt je omgeving zich zorgen om je, waarschuwen ze je dat je vroeg of laat in de problemen komt?Of ben je inmiddels op het punt dat het zo niet langer kan?Sta je op het punt dat je voelt dat je het zelf simpelweg niet meer kunt oplossen? Het is mogelijk om los te komen van pijnlijke gevoelens Door ze onder ogen te komen. Stel het niet uit! Als iemand in staat is verantwoordelijkheid te nemen dan ben jij dat! Deze keer niet voor de ander maar voor je eigen leven. Hulp vragen is geen zwaktebod, door jezelf hulp te gunnen, te geven. Kom je in balans.