De juiste ordening aan tafel

Ken je dat? Je hebt heerlijk gekookt en je verheugt je op een rustige en gezellige maaltijd samen met je gezin.  De maaltijd is eigenlijk één van de schaarse momenten dat het hele gezin bij elkaar is.  Met als ideale beeld dat zorgeloze gezin in de Blue Band reclame dat zonder problemen kan ontbijten. Je weet heel goed dat deze reclame niet realistisch is. Maar eten zonder gedoe, dat zou fijn zijn!!

Gewoon samen rustig eten, wat praten over de dag en even tijd om bij te kletsen met je partner. Quality-time! Vaak is de realiteit heel anders. Misschien ben je wel blij dat het eten eindelijk voorbij is en de kinderen hun gang gaan en jij dan je rust pas krijgt. Wanneer het eten iedere dag een strijd oplevert, onrust geeft kan het heel effectief zijn de juiste ordening aan te brengen.

De juiste ordening geeft rust.

Vanuit de systemische methode, heeft iedereen een juiste plek binnen het gezin. Wanneer iedereen op de juiste plek staat, is er balans. Een verstoring in de balans kan zich uiten in het gedrag van, meestal, de kinderen. In het geval van een onjuiste ordening aan tafel kan het zich uiten in bijvoorbeeld ruzie en gedoe aan tafel.

Ieder lid van het gezin is met elkaar verbonden op hart en zielsniveau. Onbewust voelt men aan of de ordening in systeem kloppend is. Het is een natuurlijke ordening. Door het innemen van je eigen plek kom je in je eigen kracht te staan. En blijft het hele systeem (gezin/familie)

Aan tafel zorgt de juiste systemische ordening voor rust en balans.

De juiste ordening ziet er zo uit!

Om het beeldend te krijgen heb ik ter ondersteuning een plaatje geschetst. 

De volgorde is met de klok mee: Vader komt eerst, hij zit altijd rechts, dan komt moeder zij zit altijd links, dan de kinderen in volgorde van geboorte. De oudste zit tegenover moeder. Bij een ronde tafel ga je met de klok mee.

 Probeer het eens uit 

Wanneer je te maken hebt met onrust aan tafel, ruzie tussen broer en zus, of een kind dat dat steeds aan het woord is, waardoor het andere kind niet of nauwelijks aan het woord komt. Of een kind dat de baas speelt over de anderen. Ook kun je dit inzetten als een kind slecht eet. Probeer het eens uit en zie wat er verandert.

Gescheiden of samengesteld gezin

Soms is de situatie anders en iets ingewikkelder. Bijvoorbeeld bij een scheiding of als er sprake is van een samengesteld gezin. 

Als je gescheiden bent is het belangrijk om rolverwarring (een kind neemt de positie van de andere ouder in) te voorkomen. Dit doe je door als ouder de eerste plek in te nemen, dat is de rechtse plek aan tafel. (denk weer even aan de klok)

In een samengesteld gezin geldt dat kinderen uit eerdere relaties voor kinderen gaan op de kinderen uit de huidige relatie. Hierin is het belangrijk uit te proberen wat voor iedereen het beste werkt. De kinderen van de man gaan links van hem zitten van oud naar jong En die van de moeder links van haar (van oud naar jong). 

Ik ga niet van mijn plek af

De kans is aanwezig dat er weerstand komt als je de tafelorde probeert te herstellen. Al hoor ik ook vaak terug dat er even een verbazing is maar dat het iedereen zich toch schikt. Wanneer er weerstand is probeer het toch uit en geef het een paar weken de tijd om echt veranderingen te zien. Na een tijdje zal iedereen er echt aan gewend zijn.

Als je dit gaat uitproberen ben ik heel benieuwd naar je ervaringen. Wat is er anders, hoe is het gedrag van de kinderen? En hoe is de nieuwe plek naast je partner?

Ik hoor en lees graag je ervaringen!