𝙅𝙚 𝙠𝙪𝙣𝙩 𝙣𝙞𝙚𝙩 𝙖𝙡𝙩𝙞𝙟𝙙 𝙝𝙚𝙩 𝙤𝙣𝙨𝙘𝙝𝙪𝙡𝙙𝙞𝙜 𝙠𝙞𝙣𝙙 𝙗𝙡𝙞𝙟𝙫𝙚𝙣

𝖮𝗇𝗅𝖺𝗇𝗀𝗌 𝗌𝗉𝗋𝖺𝗄 𝗂𝗄 𝖾𝖾𝗇 𝗏𝗋𝗈𝗎𝗐 (𝟧𝟣)
𝖹𝖾 𝗂𝗌 𝗈𝗉𝗀𝖾𝗏𝗈𝖾𝖽 𝗏𝖺𝗇𝗎𝗂𝗍 𝗁𝖾𝗍 𝗂𝖽𝖾𝖾 𝖽𝖺𝗍 𝗓𝖾 𝗏𝗈𝗈𝗋𝖺𝗅 𝗅𝗂𝖾𝖿 𝖾𝗇 𝖺𝖺𝗋𝖽𝗂𝗀 𝗆𝗈𝖾𝗌𝗍 𝗓𝗂𝗃𝗇. 
𝖣𝖺𝗍 𝖺𝗅𝗌 𝗓𝖾 𝗂𝗇 𝗁𝖺𝖺𝗋 𝗅𝖾𝗏𝖾𝗇 𝗁𝖺𝖺𝗋 𝖻𝖾𝗌𝗍 𝗓𝗈𝗎 𝖽𝗈𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗁𝖺𝗋𝖽 𝗓𝗈𝗎 𝗐𝖾𝗋𝗄𝖾𝗇 𝖺𝗅𝗅𝖾𝗌 𝗀𝗈𝖾𝖽 𝗄𝗈𝗆𝗍.
𝖬𝖺𝖺𝗋 𝗁𝗈𝖾 𝗓𝖾 𝗈𝗈𝗄 𝗁𝖺𝖺𝗋 𝖻𝖾𝗌𝗍 𝖽𝖾𝖾𝖽, 𝗓𝖾 𝗅𝗂𝖾𝗉 𝗏𝖺𝗌𝗍. 𝖣𝗈𝗈𝗋 𝖺𝗅𝗍𝗂𝗃𝖽 𝖺𝖺𝗋𝖽𝗂𝗀 𝗍𝖾 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗁𝖺𝖽 𝗓𝖾 𝗓𝗂𝖼𝗁 𝗌𝗍𝖾𝖾𝖽𝗌 𝖺𝖺𝗇𝗀𝖾𝗉𝖺𝗌𝗍.

‘ ’ .

‘ ’ .

. . 
, .
, . 
‘ ’ . - .


, .
. . . 

. . . , . ̈ , . , , . 

.
( ) ( ). . .

? . 


* ?
* , ?
* ?

.

?

@ - .