𝗪𝗮𝗻𝗻𝗲𝗲𝗿 𝗷𝗲 𝗶𝗻 𝗷𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗱𝘆𝗻𝗮𝗺𝗶𝗲𝗸 𝘂𝗶𝘁𝗹𝗲𝗲𝗳𝘁 𝘃𝗮𝗻𝘂𝗶𝘁 𝗵𝗲𝘁 𝗴𝗲𝘇𝗶𝗻 𝘄𝗮𝗮𝗿 𝗷𝗲 𝘃𝗮𝗻𝗱𝗮𝗮𝗻 𝗸𝗼𝗺𝘁. 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲𝗲𝗿 𝗷𝗲 𝗶𝗻 𝗷𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿 𝗮𝗹𝘀 𝘃𝗮𝗻𝘇𝗲𝗹𝗳, 𝗱𝗲 𝗼𝘂𝗱𝗲𝗿𝗿𝗼𝗹 𝗼𝗳 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝗼𝗳 𝗵𝗮𝗮𝗿 𝗸𝗶𝗻𝗱𝘀𝘁𝘂𝗸.

𝖶𝖺𝗇𝗇𝖾𝖾𝗋 𝗂𝖾𝗆𝖺𝗇𝖽 𝗂𝗇 𝖾𝖾𝗇 𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝗂𝖾 𝗂𝗇𝗇𝖾𝗋𝗅𝗂𝗃𝗄 𝖽𝖾 𝗈𝗎𝖽𝖾𝗋𝗋𝗈𝗅 𝗈𝗉 𝗓𝗂𝖼𝗁 𝗇𝖾𝖾𝗆𝗍, 𝗄𝖺𝗇 𝖽𝗂𝗍 𝗅𝖾𝗂𝖽𝖾𝗇 𝗍𝗈𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝗀𝖾𝖻𝗋𝖾𝗄 𝖺𝖺𝗇 𝗀𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝗐𝖺𝖺𝗋𝖽𝗂𝗀𝗁𝖾𝗂𝖽 𝖾𝗇 𝗋𝖾𝗌𝗉𝖾𝖼𝗍 𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝗂𝖾. 𝖣𝖾 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗇𝖾𝗋 𝖽𝗂𝖾 𝖺𝗅𝗌 𝗈𝗎𝖽𝖾𝗋 𝗐𝗈𝗋𝖽𝗍 𝗀𝖾𝗓𝗂𝖾𝗇, 𝗓𝖺𝗅 𝗓𝗂𝖼𝗁 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗏𝗋𝗂𝗃 𝗏𝗈𝖾𝗅𝖾𝗇 𝗈𝗆 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗈𝖿 𝗁𝖺𝖺𝗋 𝖾𝗂𝗀𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗏𝗈𝖾𝗅𝖾𝗇𝗌 𝖾𝗇 𝖾𝗆𝗈𝗍𝗂𝖾𝗌 𝗍𝖾 𝗎𝗂𝗍𝖾𝗇, 𝖽𝗂𝖾 𝗏𝖺𝗇𝗎𝗂𝗍 𝗅𝗈𝗒𝖺𝗅𝗂𝗍𝖾𝗂𝗍 𝖾𝗇 𝖺𝗇𝗀𝗌𝗍 𝖽𝖾 𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗐𝗂𝗅 𝗍𝖾𝗅𝖾𝗎𝗋𝗌𝗍𝖾𝗅𝗅𝖾𝗇. 𝖣𝗂𝗍 𝗄𝖺𝗇 𝗅𝖾𝗂𝖽𝖾𝗇 𝗍𝗈𝗍 𝗀𝖾𝗏𝗈𝖾𝗅𝖾𝗇𝗌 𝗏𝖺𝗇 𝖾𝖾𝗇𝗓𝖺𝖺𝗆𝗁𝖾𝗂𝖽 𝖾𝗇 𝖾𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗏𝗈𝖾𝗅 𝗏𝖺𝗇 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝖻𝖾𝗀𝗋𝖾𝗉𝖾𝗇 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇 𝗐𝖺𝗍 𝗎𝗂𝗍𝖾𝗂𝗇𝖽𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄 𝗄𝖺𝗇 𝗅𝖾𝗂𝖽𝖾𝗇 𝗍𝗈𝗍 𝖾𝗆𝗈𝗍𝗂𝗈𝗇𝖾𝗅𝖾 𝖺𝖿𝗌𝗍𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗎𝗌𝗌𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗇𝖾𝗋𝗌.

. , , , . . , . . .

, .

, ̈ .

. , . , .

. , . ?

? .

, . , . .